• فرآیند بررسی پرونده در کمیسیون موارد خاص

  * برای درخواست دریافت مجوز ادامه تحصیل از طریق کمیسیون موارد خاص مراحل زیر را طی نمایید:
   
  1- پرداخت مالی کمیسیون موارد خاص از پرتال دانشجویی
   
  2- ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص (دانشجویان مشروط) از قسمت درخواست های آموزشی
   
  3- ثبت درخواست در سامانه سجاد به آدرس portal.saorg.ir و بارگزاری مستندات جهت طرح در شورای بررسی موارد خاص
   
  4- انجام انتخاب واحد ویژه از قسمت درخواست های آموزشی
   
  5- شرکت در تمام کلاس های درسی تا دریافت جواب کمیسیون
   
   
  نکته: ثبت انتخاب واحد پس از دریافت مجوز کمیسیون توسط آموزش صورت می پذیرد، به شرط اینکه دانشجو در تمام کلاس های درسی حضور داشته باشد.


  وضعیت مبلغ
  طریقه واریز

   
  چهار ترم مشروط 150000 تومان
   
  پرداختها در هنگام ثبت درخواست در پرتال به صورت اینترنتی انجام می شود
  سه ترم مشروط 150000 تومان
  افزایش سنوات 26000 تومان
  بازگشت به تحصیل 26000 تومان
  انتقالی و میهمانی 26000 تومان
   
                                          

آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵