• شورای صنفی دانشجویان
  به منظور مشارکت دانشجویان در امر تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، همکاری و نظارت بر نحوه اجرای قوانین ومقررات صنفی و رفاهی دانشجویان، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه بر اساس مفاد آیین‌نامه مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل گردید.
  شورای صنفی با رای مستقیم دانشجویان انتخاب و در راستای ارتقاء سطح مشارکت و توسعه فعالیت‌های دانشجویی و نیز ایجاد هم‌دلی بین مسئولان دانشگاه و دانشجویان و تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، تعاون و کارگروهی، تلاش به منظور هر چه بهتر کردن امور معیشتی - رفاهی دانشجویان و نیز کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب جهت تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان انجام وظیفه می‌نماید.
  شورای صنفی دارای یک شورای مرکزی است. دبیر شورای صنفی دانشگاه از میان اعضا و با رای‌گیری مستقیم انتخاب و معرفی می‌گردد. انتخابات شورای صنفی دانشجویان بطور سالیانه معمولاً در اردیبهشت و خرداد ماه برگزار می‌شود و دانشجویان علاقه‌مند می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه خود را نامزد انتخابات نمایند. این شورا زیر نظر مدیریت امور دانشجویی فعالیت می‌نماید.

  محل استقرار شورای صنفی:


  آیین نامه ها:

   
  • آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور
  • شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵