• قوانين و مقررات تغذيه
   

  مجموعه قوانين و مقررات صدور كارت دانشجويي و تغذيه

  » صدور كارت 

  » آشنايي با سيستم مكانيزه تغذيه 

  » انصراف و يا تغيير رزرو غذا 
  »
  دريافت غذا 
  »
  ساير مقررات 
  »
  نكات مورد توجه 
  »
  ساعات توزيع ناهار 
  »
  زمان افزايش اعتبار و تسويه حساب

  صدور كارت

  بعد از انجام مراحل ثبت‌نام، کارت دانشجويي صادر و  تحویل دانشجو می‌گردد که لازم است برای فعال نمودن و دريافت چيپست غذا به مسئول اتوماسیون تغذیه مراجعه شود.

  آشنايي با سيستم مكانيزه تغذيه

  افزايش اعتبار:
  پس از دريافت كارت و چيپست غذا، بهمنظور تأمين اعتبار به پورتال دانشچويي بخش پرداخت الكترونيكي –تغذيه مراجعه نماييد
   رزرو ناهار
   پس از شارژ كارت تغذيه خود جهت رزرو غذا به پورتال دانشجويي بخش تغذيه مراجعه نماييد و با مشاهده برنامه غذايي نسبت به رزرو غذاي خود اقدام نماييد.
  تذكر: شماره سلف براي برادران عدد 1 و براي سلف خواهران عدد 2 مي باشد .  

  انصراف و يا تغيير رزرو غذا

  شما فقط مي توانيد تا ساعت 13 روز چهار شنبه مي توانيد نسبت به انصراف يا خريد ژتونهاي نهار  هفته بعد (تا دو هفته) خود اقدام نماييد.
  تذكر: براي رزرو يا انصراف ژتون در هفته جاري بايد از 2 روز قبل آن روز اقدام به خريد يا لغو ژتون نماييد.

  امكان خريد به صورت روز فروش ناهار (ازاد)

   در صورت مازاد بودن غذا ، به تعداد محدود غذا به صورت آزاد توزيع مي گردد.
  تذكر: ساعت توزيع غذاي آزاد بعد از ساعت معمول توزيع نهار مي باشد.

  دريافت غذا

  براي دريافت غذا به سالن غذاخوري مراجعه نماييد.
  کارت خود را به قسمت پايين دستگاه نزديك كنيد چنانچه غذا رزرو نموده باشيد نمايشگر مشخصات شما را نمايش ميدهد.
  بر اساس شرايط خاص يكي از پيغامهاي زير روي صفحه نمايش نشان داده مي شود ::
  الف) «ژتون دارد» شما از قبل براي آن وعده غذا رزرو نموده ايد.
   ب) «ژتون ندارد» شما براي آن وعده غذا رزرو نكرده ايد
  ج) «كارت نامعتبر» مشخصات شما در سيستم تعريف نشده است .
   د) «خورده شده» شما غذاي آن وعده را خورده ايد.
  ه) «سلف نامعتبر» شما براي اين سلف غذا سفارش ندادهايد.
  و) «تاريخ كارت گذشته» مدت اعتبار كارت شما به پايان رسيده است.
  ز) «كانال غير مجاز» شما اجازه استفاده از دستگاه را نداريد.

  ساير مقررات

  افراد ميهمان يا همراه دانشجو براي استفاده از غذاي آزاد مي‌توانند به مسئول اتوماسيون مراجعه نمايند.
  »
  افرادي كه به صورت هفتگي غذا رزرو كرده‌اند، امكان سفارش مجدد براي غذاي آزاد نخواهند داشت.
  »
  حداقل اعتبار 10000 ريال و حداكثر 000/000/1 ريال در نظر گرفته شده است..
  »    امكان پس دادن  ژتون روز جاري و روز بعد آن ميسر نمي باشد.
  »   دانشجويي كه غذا را رزرو كرده ولي براي دريافت آن مراجعه ننمايد به ازاي هر وعده غذايي مبلغ 5000ريال از اعتبار كارت دانشجو كسر مي گردد.
  » درصورت همراهنداشتن كارت جهت تحويل غذا ، با تايپ شماره دانشجويي خود در صفحه كليد فيش فراموشي اخذ نماييد. يادآوري مي‌شود كه غذاي درخواستي بايد از قبل سفارش داده شده ‌باشد. همچنين قيمت ژتون فراموشي به مبلغ 5000 ريال مي باشد.
  » برنامه غذايي ناهار تا دو هفته از طريق واحد تغذيه اعلام مي‌شود كه در موارد خاص امكان تغيير برنامه وجود دارد.
  »
  سفارش غذا علاوه بر اينكه از هفتههاي قبل انجام ميشود، در هفته جاري نيز از 2 روز قبل امكان رزرو غذا فراهم مي باشد.
  » رزرو غذاي هفتگي از بامداد شنبه تا ساعت 13 چهارشنبه انجام مي‌شود.
  »
  لطفاً قبل از خريد يا رزرو غذا اعتبار خود را بازبيني فرماييد.
  »
  دانشجويان براي تسويه حساب ميتوانند به مسئول اتوماسيون مراجعه و با تحويل كارت تغذيه تسويه نمايند

  نكات مورد توجه

  » در حفظ كارت تغذيه دقت نماييد. ضربه زدن، سوراخ نمودن، خم كردن و حرارت دادن آن موجب سوختن تراشه موجود در بدنه داخلي كارت مي‌شود و كارت راغيرقابل استفاده مينمايد.
  »
  در هنگام دريافت غذا از كثيف و يا چرب شدن كارت تغذيه خودداري كنيد.
  »
  استفاده از كارت براي شخص ديگر غير مجاز است
  »
  صدور كارت المثني مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي است لذا در حفظ آن بكوشيد.
  »
  به منظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي به محض مفقود شدن كارت غذا مراتب را سريعاً به واحد تغذيه اطلاع دهيد.
  »
  در صورت مفقود شدن كارت غذا به امور دانشجويي مراجعه نمايند.

  ساعات توزيع ناهار

  » توزيع ناهار درسلف دانشجويي: از ساعت 30-11 لغايت 13:30  توزيع غذاي آزاد 13:30 الي 14:00
  » تذكر: با توجه به اينكه امكان خريد غذا تا 2 هفته بعد از طريق سايت مقدور شده است براي جلوگيري از اتلاف وقت و رفاه حال دانشجويان محترم، خواهشمند است با افزايش اعتبار، خريدها را به صورت 2 هفتهاي انجام دهيد.

  مراحل دريافت كارت دانشجويي المثني:
  1-چاپ آگهي مفقودي در جرايد كثيرالنتشار خرسان شمالي
  2- واريز 20 هزار تومان در پورتال دانشجويي به عنوان كارت دانشجويي
  3-ارائه درخواست كارت المثني بهمراه فيش پرداختي و آگهي مفقودي به مسئول صدور كارت

   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵