• خوابگاه دانشجویی


    جهت رزرو اتاق برای نیم سال دوم  تحصیلی جاری نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند .برای دریافت اطلاعات بیشتر به کارشناس امور خوابگاه ها آقای براتی مراجعه شود.
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵