• مدیر امور دانشجویی

  سمت سازمانی: مدیر امور دانشجویی
  نام و نام خانوادگی: مهدی احمدی 
  مدرک تحصیلی: دکتری - مهندسی برق
  شماره تماس و فکس: 05837266531
  شماره تماس داخلی: 227
  پست الکترونیک: mahdiahmadi@esfarayen.ac.ir
  مکان استقرار واحد: ساختمان اداری - طبقه اول - مدیریت امور دانشجویی

 •            
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵