• مدارك مورد نياز وام دانشجويي
   
   
   
  (مدارك مورد نياز وام دانشجويي)
      * براي دانشجوياني كه مجددا تقاضاي وام دارند(قبلا وام گرفته اند)
  1.     درخواست وام از طريق پورتال دانشجويي صندوق به ادرس bp.swf.ir(مراجعه حضوري نياز نيست)
  نكته : در صورت درخواست وام مسكن يا ضروري و يا وامهايي كه نياز به ارئه مدرك دارند لازم است اسكن فاكتور يا اجاره نامه و... بعد ثبت درخواست در پورتال صندوق رفاه به مسئول رفاه تحويل داده شود
  * براي دانشجوياني كه ترم هاي قبل دريافت وام نداشتند
  1.        افتتاح حساب بانك تجارت (مخصوص دانشجويان روزانه)
  2.        ثبت نام و تشكيل پرونده درپورتال دانشجويي صندوق رفاه (bp.swf.ir) و همچنين پر كردن فرم هاي مربوطه (دريافت فرمها از سايت دانشگاه ، swf.ir يا از انتشارات) و تحويل به مسئول صندوق
  3.        تعهد نامه محضري (فايل اسكن شده تعهد نامه مربوطه به همراه اصل آن)
  4.        فتوكپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن (كارمند پيماني يا رسمي)
  5.        تصوير يا كپي حكم كارگزيني ضامن
   
   
   
   
  انواع وام دانشجويي و مدارك مورد نياز:
  تحصيلي-مسكن- شهريه-ازدواج- عتبات عاليات-ضروري-حج –تغذيه-وديعه مسكن متاهلي و مجردي
  -        فاکتور خرید کالا ( برای دریافت وام ضروري)
  -        کپی و اصل سند ازدواج برای دریافت وام ازدواج
  -        کپی شناسنامه دانشجو ( صفحه مشخصات خود و همسر )  برای دریافت وام ازدواج
  -        کپی شناسنامه همسر ( صفحه مشخصات خود و همسر )  برای دریافت وام ازدواج
  -        اجاره نامه ( برای دریافت وام مسکن ) " متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از وام ودیعه مسکن برخوردار باشند .
  -        تصویر گذرنامه دانشجو براي وام عتبات
   
  توجه مهلت جهت ثبت نام وام قبل از شروع هر نيم سال تحصيلي اعلام مي گردد
   
   
آدرس دانشگاه : خراسان شمالی ، شهرستان اسفراین ،بلوار آزادگان ، نبش میدان مادر
تلفنهای دانشگاه : ۳ الی ۳۷۲۶۶۵۳۱-۰۵۸ - کد پستی : ۹۶۶۱۹۹۸۱۹۵